Siampŵau gwallt naturiol: sgôr o'r gorau

Cynnwys

Mae naturioldeb heddiw wedi dod yn un o'r prif feini prawf wrth ddewis amrywiaeth o gosmetau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i siampŵau gwallt. Gan fod ein cyrlau yn dioddef effeithiau negyddol ffactorau naturiol a chynhyrchion steilio bob dydd, mae angen gofal ysgafn ac ysgafn arnynt. Gall siampŵau naturiol helpu yn hyn o beth, a'i brif wahaniaeth yw absenoldeb eu cyfansoddiad o silicones, parabens ac, wrth gwrs, sylffadau (Sodiwm Laureth Sulfate neu SLS - dyma sut y caiff ei ddynodi gan y gwneuthurwr yn y rhestr gynhwysion) .

Yn ychwanegol at y swyddogaeth arferol o lanhau'r gwallt, mae'r siampŵau hyn hefyd yn cael effaith iachâd. Gallwch eu prynu mewn unrhyw fferyllfa neu mewn siop colur arbennig. Syrthiodd llawer o ferched mewn cariad â chynhyrchion o'r fath ac maent yn boblogaidd iawn gyda'r rhai sy'n poeni mewn gwirionedd am iechyd eu steiliau gwallt. Ac er mwyn hwyluso'r dewis o offeryn o'r fath, rydyn ni'n rhoi eu sgôr, trwy edrych ar ba un, gallwch chi benderfynu pa gynnyrch sy'n fwyaf addas i chi.

Natur Siberia

Mae'r lle cyntaf yn y sgôr yn perthyn i gynhyrchion y brand Rwsiaidd Natura Siberica. Mae'r colur o briodweddau hypoallergenig o ansawdd uchel. Nid yw'n ysgogi cosi a llid ar y croen, ac mae ystod eang o gynhyrchion yn caniatáu ichi ddewis cynnyrch yn benodol ar gyfer eich math o wallt.

Mae'r cyfansoddiad yn cynnwys cynhwysion naturiol yn unig a darnau iachâd o blanhigion. Mae'r cynhyrchion hyn nid yn unig yn ddiogel ar gyfer gwallt, ond hefyd yn iach. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u cyfnerthu â fitaminau a mwynau. Argymhellir ar gyfer cariadon sythu gwallt keratin.

Siampŵau Natura Siberica

Ryseitiau Granny Agafia

Syrthiodd y gyfres o gynhyrchion heb sylffad o'r brand "Granny Agafia's Recipes" mewn cariad â phrynwyr am bris fforddiadwy iawn ac absenoldeb cydrannau niweidiol yn y cyfansoddiad.

Fodd bynnag, rydym yn pwysleisio bod siampŵau o'r un brand., ond gyda chynnwys SLS.

Mae'r rhai sydd wedi bod yn defnyddio cynhyrchion heb sylffad o ryseitiau Granny Agafia ers amser maith yn nodi bod angen i chi fod yn barod am y ffaith y gall eich gwallt fod yn eithaf cymerwch amser hir i ddod i arfer ag orgallysenw. Ond mae'n werth "aros allan" cwpl o wythnosau yn unig, a bydd y gwallt yn eich swyno gyda'i liw wedi'i adfer a'i gyfaint chic. Mae siampŵau naturiol y llinell hon yn cynnwys dŵr toddi, arllwysiadau o berlysiau Siberia go iawn. Eu cynhwysion naturiol y maent wedi derbyn cydnabyddiaeth ymhlith defnyddwyr.

Mwy ar y pwnc:  Cyfrinachau harddwch ac unigolrwydd gyda siampŵ arlliw Irida

Siampŵau naturiol "Ryseitiau mam-gu Agafia"

Freederm gan Shering-Plough

Yn wahanol i gynhyrchion blaenorol, mae'n feddyginiaeth sy'n cael ei brynu'n bennaf trwy bresgripsiwn meddyg... Mae hyn oherwydd y ffaith ei fod yn gallu datrys problemau sy'n gysylltiedig â chroen y pen. Ond ni fydd ei ddefnydd hunan-broffylactig ond yn eich gadael â chanlyniadau cadarnhaol: bydd strwythur y ceinciau'n cael ei adfer, a bydd cydrannau gweithredol y cyffur yn helpu i ddileu (neu atal) problem colli gwallt. Mae gan weithred gymhleth y cynnyrch ystod eang o briodweddau defnyddiol.

Ni ddylech ddefnyddio'r teclyn hwn bob dydd! Darllenwch y cyfarwyddiadau i'w defnyddio'n ofalus.

Freederm gan Shering-Plough

Logona

Mae brand colur gwallt "Logona" yn hysbys i lawer o ddefnyddwyr. Nid yw cynhyrchion y cwmni hwn yn cynnwys cemegolion niweidiol fel sylffadau a silicones. Mae siampŵau naturiol yn cael eu llunio heb gadwolion, persawr artiffisial neu liwiau.

Mae cwmni Almaeneg yn cynnig colur ar gyfer pob math o wallt, sy'n eu hamddiffyn rhag disgleirdeb a sychder, a hefyd yn dileu'r rhagofynion ar gyfer achosion o wahanol fathau o broblemau. Mae gan y cynhyrchion effaith feddygol, ac mae gweithwyr proffesiynol a phrynwyr cyffredin yn eu gwerthfawrogi'n arbennig.

Siampŵau naturiol Logona

Organig Aubrey

Mae cynhyrchion â chynhwysion naturiol o Aubrey Organics yn y safle nesaf yn ein safle. Mae ansawdd y cynhyrchion hyn yn cael ei gadarnhau gan nifer o dystysgrifau ansawdd rhyngwladol, ac nid yw eu cyfansoddiad yn cynnwys cydrannau cemegol ymosodol. Mae hyn yn gwneud y siampŵau hyn yn addas i'w ddefnyddio bob dydd.

Mae'r cynhwysion cyfansoddol fel a ganlyn: dwy olew (almon a'r ail, yn dibynnu ar y math o siampŵ a ddewisir), darnau naturiol, proteinau. Mae hyn i gyd yn cryfhau ac yn adfer llinynnau sydd wedi'u difrodi, a hefyd yn atal problemau posibl gyda chyflwr y gwallt a'r croen y pen.

Cynhyrchion Organig Aubrey

Caudali

Mae cynhyrchion brand Caudali yn parhau â'r rhestr o gynhyrchion gofal gwallt naturiol. Nid yw ychwaith yn cynnwys cydrannau cemegol niweidiol, ond mae'n wahanol yn ei gyfansoddiad naturiol. Mae'n cynnwys olewau iach (gan gynnwys grawnwin), darnau gwenith a jojoba.

Mwy ar y pwnc:  Cynovitis siampŵ ar gyfer triniaeth dandruff

Mae siampŵau yn dirlawn yn llawn ag elfennau naturiol, yn glanhau gwallt yn ysgafn ac yn gofalu am groen y pen, sy'n bwysig ar gyfer gofal dyddiol. Mae eu swyddogaeth hefyd yn cynnwys amddiffyn eich steil gwallt rhag dylanwadau allanol negyddol ar ffurf triniaeth wres a ffactorau tywydd.

Siampŵ Caudali

Lebel

Gellir rhannu grŵp ar wahân yn gynhyrchion heb sylffad o gynhyrchu Japaneaidd, nad ydynt eto'n eang iawn ym marchnad Rwseg. Mae'r dulliau hyn yn cynnwys siampŵau o Lebel. Heddiw mae'n bosibl prynu cynhyrchion o'r fath trwy salonau harddwch sy'n cydweithredu â'r brand neu'r archeb hon ar y Rhyngrwyd. Sylwch fod eu pris yn ddigonol uchel... Mae'r cynhyrchion hyn yn gallu lleddfu croen y pen llidiog ac adfer gwallt disglair ac iach.

Siampŵau o Lebel

Heddiw mae diddordeb cynyddol ymhlith defnyddwyr mewn colur gwallt organig. Mae amrywiaeth eang o gynhyrchion naturiol nad ydynt yn cynnwys cemegolion sy'n niweidiol ac yn beryglus i'r gwallt, yn caniatáu ichi wneud y dewis cywir, bwriadol. Wedi'r cyfan, y siampŵ yw'r offeryn yn aml sy'n helpu i ddileu (neu atal) problemau posibl sychder, disgleirdeb a cholli disgleirio naturiol yn gyflym. Mae cynhyrchion naturiol yn glanhau croen y pen yn ofalus, gan gadw ei lefel PH, atal penau hollt a digwyddiadau adweithiau alergaidd.

Siampŵau naturiol. Manteision ac anfanteision
Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw