Mae menyn coco ar gyfer gwallt, o'i ddefnyddio'n systematig, yn cael effaith iachâd ar ffoliglau gwallt a chroen y pen, fel y gwelwyd yn adolygiadau defnyddwyr. Gan ddefnyddio'r dull hwn, gallwch gryfhau'r gwreiddiau, atal colli gwallt ac adfer eu strwythur.Darllen mwy

Mae llawer o ferched yn pendroni pa olewau sy'n dda i'w gwallt. Mae hyn oherwydd yr awydd i gael gwallt hardd sydd wedi'i baratoi'n dda. Dylid mynd at y dewis o olew yn unigol, gan ystyried llawer o ffactorau.Darllen mwy