Beth yw styler ar gyfer cyfaint gwallt, manteision ac anfanteision y ddyfais. Pa ddyfais ddylwn i roi blaenoriaeth iddi? Disgrifiad a nodweddion dyfais o ansawdd. Sut i ddefnyddio'r styler yn gywir, cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i greu steil gwallt.Darllen mwy

Mae'r mwyafrif ohonom yn pendroni pa grib yw'r gorau ar gyfer gwallt? Yn wir, nid yn unig y mae cyfleustra ei ddefnydd yn dibynnu ar y dewis cywir o'r crib, ond hefyd y buddion i'r gwallt.Darllen mwy