Adatvédelmi szabályzat tvoilokony.ru

Ez az adatvédelmi politika (a továbbiakban: házirend) megállapítja az oldal felhasználóitól (a továbbiakban: Felhasználók) a tvoilokony.ru oldal (a továbbiakban: Adminisztráció) adminisztrációja által kapott személyes adatok felhasználásának szabályait. .

Ez az adatvédelmi szabályzat a webhely minden felhasználójára vonatkozik. A házirend szövegében található minden kifejezést és definíciót az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően kell értelmezni (különösen a "személyes adatokról szóló szövetségi törvény"). A felhasználók kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához ebben a házirendben. A Webhely használata azt jelenti, hogy a Felhasználó feltétlenül beleegyezését adja a házirendhez és az információfeldolgozás meghatározott feltételeihez. A Felhasználó nem használhatja az oldalt, ha a Felhasználó nem ért egyet a házirend feltételeivel.

1. A felhasználók személyes adatai, amelyeket az Adminisztráció dolgoz fel

1.1. Az oldal a házirendben meghatározott célokra gyűjti, hozzáférést kap és felhasználja a felhasználók személyes adatait, a felhasználókhoz kapcsolódó technikai és egyéb információkat.

1.2. A technikai információk nem személyes adatok. Az Adminisztráció cookie -kat használ a Felhasználó azonosítására. A cookie -k olyan szöveges fájlok, amelyek a Társaság rendelkezésére állnak a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos információk feldolgozására, beleértve azt is, hogy a Felhasználó mely oldalakat látogatta meg, és a Felhasználó az oldalon töltött időt. A felhasználó letilthatja a cookie -k használatát a böngésző beállításaiban.

1.3. Ezenkívül a technikai információk olyan információkat is jelentenek, amelyeket a Felhasználó eszközére telepített szoftver segítségével a Webhely használata során automatikusan továbbítanak a Vállalatnak.

1.4. A Felhasználó személyes adatai azokat az információkat jelentik, amelyeket a Felhasználó a Társaságnak megad, amikor egy kérelmet tölt ki a Webhelyen, és a webhely későbbi használata során. A Társaság nyújtásához szükséges információkat különleges módon jelölik. Egyéb információkat a Felhasználó saját belátása szerint ad meg.

1.5. Az adminisztráció a személyes adatok alanya által nyilvánosan hozzáférhetővé tett vagy a jogszabályoknak megfelelően közzétételre vagy kötelező közzétételre kötelezett adatokat is feldolgozhatja.

1.6. Az adminisztráció nem ellenőrzi a Felhasználó által megadott személyes adatok pontosságát, és nem tudja felmérni cselekvőképességét. A Társaság azonban feltételezi, hogy a Felhasználó megbízható és elegendő személyes információt szolgáltat magáról, és ezeket az információkat naprakészen tartja.

2. Felhasználók személyes adatainak feldolgozásának céljai

2.1. A Társaság fő célja a személyes adatok gyűjtése során, hogy információs és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználóknak. A felhasználók egyetértenek abban, hogy az adminisztráció személyes adatait a következőkre is felhasználhatja:

 • A fél azonosítása a nyújtott szolgáltatások keretében;
 • Szolgáltatások és ügyfélszolgálat biztosítása a Felhasználók kérésére;
 • A szolgáltatások minőségének javítása, a könnyű használat, a webhely fejlesztése és fejlesztése, a technikai vagy biztonsági problémák kiküszöbölése;
 • Elemzés a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések bővítésére és fejlesztésére;
 • A felhasználók tájékoztatása a szolgáltatásokról, a célzott marketingről, a szolgáltatás frissítéseiről és a hirdetési ajánlatokról a felhasználók információs preferenciái alapján;
 • Hirdetési anyagok célzása; egyedi marketingüzenetek küldése e-mailben, hívásokon és SMS-eken keresztül;
 • Statisztikai és egyéb tanulmányok készítése anonimizált adatok alapján;

2.2. Az adminisztráció a technikai információkat névtelenül használja a 2.1. Pontban meghatározott célokra.

3. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozásának feltételei és módszerei, valamint azok harmadik félnek történő továbbítása

3.1. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait egy alkalmazás (minden írásos kérelem, amely tartalmazza a kapcsolattartási adatokat) elküldésével küldi el.

3.2. A Felhasználó személyes adatainak feldolgozása a Felhasználó személyes adatainak gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, tisztázását (frissítése, módosítása), kinyerését, felhasználását, továbbítását (terjesztés, biztosítás, hozzáférés), személytelenítés, blokkolás, törlés, megsemmisítés jelenti. adat.

3.3. Ami a Felhasználó személyes adatait illeti, azok titkosságát megőrizzük, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önként megadja magáról a korlátlan számú személy számára való általános hozzáféréshez szükséges információkat.

3.4. Az adminisztrációnak jogában áll a Felhasználó személyes adatait harmadik félnek továbbítani a következő esetekben:

 • A felhasználó hozzájárult az ilyen műveletekhez;
 • Az átvitelre azért van szükség, hogy a Felhasználó igénybe vehesse a Webhely bizonyos szolgáltatásait, vagy teljesíthessen egy bizonyos szerződést vagy megállapodást a Felhasználóval;
 • Átruházás az Orosz Föderáció államhatalmi felhatalmazott szerveire az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott okokból és módon;
 • Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a Társaság vagy harmadik felek jogainak és jogos érdekeinek védelmét azokban az esetekben, amikor a Felhasználó megsérti a Vállalattal kötött szerződések és megállapodások feltételeit, a jelen Szabályzatot vagy az egyes szolgáltatások használati feltételeit tartalmazó dokumentumokat;
 • A Felhasználó személyes adatainak személytelenítés útján történő feldolgozása eredményeként anonimizált statisztikai adatokat szereztünk, amelyeket harmadik félnek továbbítottunk kutatás, teljesítés vagy szolgáltatás nyújtása céljából a Társaság nevében.

4. A Felhasználó személyes adatainak védelmére használt intézkedések

Az adminisztráció megteszi a szükséges és elegendő jogi, szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje a Felhasználó személyes adatait az illetéktelen vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisítéstől, módosítástól, blokkolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik felek egyéb jogellenes cselekedeteitől.

5. Vitarendezés

A Felhasználó és az Adminisztráció minden vitát és nézeteltérést tárgyalások útján próbál megoldani. Ha a vitákat és nézeteltéréseket tárgyalások útján nem lehet megoldani, azokat az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által előírt módon, az orosz jog normáival összhangban kell megoldani.

6. További feltételek

Ezt az adatvédelmi irányelvet az Adminisztráció bármikor módosíthatja a Felhasználó külön értesítése és hozzájárulása nélkül. A Szerződés új verziója a Webhelyen való közzétételének pillanatától lép hatályba.