სტატიაში ყურადღება გამახვილდება ბავშვთა ვარცხნილობებზე საშუალო თმისთვის. სიმღერადაწვრილებით