შამპუნის ალერანას მიმოხილვების ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძალიან ეფექტურიადაწვრილებით