ຫຼັງ​ຈາກ​ບົດ​ຄວາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ (ວິ​ທີ​ການ​ສໍາ​ພັດ!) ແລະ​ໃນ​ບາງ​ໂອ​ກາດ,ອ່ານຕໍ່