19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

ແນ່ນອນ, ເມື່ອທ່ານມາຮອດແມ່ບົດ manicure, ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການດູແລເລັບປົກກະຕິ, ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບຄໍາຖາມນິລັນດອນ: "ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເຮັດ varnish ແນວໃດ?" ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານເລີ່ມຄົ້ນຫາ Instagram ຢ່າງ frantically ຫຼືບາງເວັບໄຊທ໌ manicure ອື່ນໆຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ສົມບູນແບບ. ດີ, ໃນປັດຈຸບັນທາງເລືອກບໍ່ເຄີຍງ່າຍຂຶ້ນກັບການລໍ້ລວງ 19 ເດືອນມີນາຂອງພວກເຮົາ - manicures ຕົ້ນສະບັບເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດແລະສະແດງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນ salon:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

19 ເດືອນ​ມີ​ນາ​ການ​ລໍ້​ລວງ​ສໍາ​ລັບ fairies ອ່ອນ​ໂຍນ - ຮູບ​ຮ່າງ​ອ່ອນ​ໂຍນ​ແລະ radiance ອ່ອນ​ໂຍນ (ຮູບ​ພາບ​)​:

4.5/5 - (6 ຄະແນນສຽງ)
ອ່ານຍັງ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້:  ການແຕ່ງເລັບ 33 ພຶດສະພາທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າ (ຮູບ)

ເພີ່ມຄວາມຄິດເຫັນ