ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຊົງຜົມທີ່ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດຈະເບິ່ງ ໜ້າ ປະທັບໃຈກວ່າຖ້າຜົມດີອ່ານຕໍ່

ຫວີກົມເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສະໄຕລອະເນກປະສົງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ອ່ານຕໍ່