ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຊົງຜົມທີ່ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດຈະເບິ່ງ ໜ້າ ປະທັບໃຈກວ່າຖ້າຜົມດີອ່ານຕໍ່