ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ພວກເຮົາຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຜົມສັ້ນແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແນ່ນອນ, ມັນເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວແລະສົດຊື່ນຫຼັງຈາກປ່ຽນຮູບແບບ.

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ຜູ້ຍິງ 15 ຄົນ​ທີ່​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົມ​ສັ້ນ​ເປັນ​ທາງ​ອອກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ (ພາບ)

ບາງຄົນບອກຂ້ອຍວ່າຜົມຍາວແມ່ນງາມແລະຜົມສັ້ນແມ່ນສໍາລັບເດັກຊາຍ. ສະນັ້ນຂ້ອຍໃສ່ຜົມຂອງຂ້ອຍຕະຫຼອດຊີວິດ.

ສໍາລັບຫນຶ່ງປີໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງວຽກງານຂອງເຈົ້າທັງຫມົດ, ແຕ່ລະຄັ້ງຊົມເຊີຍຄວາມກ້າຫານຂອງເດັກຍິງ, ແລະຂ້ອຍມີຄວາມຄິດສໍາລັບຊົງຜົມໃຫມ່.

ທ່ານເຄີຍຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຮາກດັ່ງກ່າວໃນຮູບລັກສະນະບໍ? ແບ່ງປັນຮູບພາບ.

ໃຫ້ຄະແນນການບັນທຶກ
ອ່ານຍັງ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້:  ຊົງຜົມ 5 ອັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທົນບໍ່ໄດ້ໃນລະດູ ໜາວ, ແລະຜົມຂອງເຈົ້າຈະມີຊີວິດຊີວາແລະຜ່ອນຄາຍ (ພາບ):

ເພີ່ມຄວາມຄິດເຫັນ